Φάκελος Έντυπα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας πράξης (423 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων (245 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 62 KB)
έγγραφο Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης (622 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 232 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης (180 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων (266 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου (237 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 69 KB)
έγγραφο Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (554 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 56 KB)
έγγραφο Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία (284 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (679 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (333 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 84 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (417 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (750 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 114 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (1354 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 64 KB)
Κύλιση στην Αρχή