Φάκελος Έντυπα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας πράξης (460 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων (270 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 62 KB)
έγγραφο Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης (689 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 232 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης (212 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων (296 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου (265 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 69 KB)
έγγραφο Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (591 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 56 KB)
έγγραφο Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία (317 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (735 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (373 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 84 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (447 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (790 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 114 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (1443 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 64 KB)
Κύλιση στην Αρχή