Φάκελος Έντυπα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας πράξης (489 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων (307 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 62 KB)
έγγραφο Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης (744 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 232 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης (242 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων (326 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου (300 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 69 KB)
έγγραφο Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (652 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 56 KB)
έγγραφο Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία (352 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (785 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (410 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 84 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (490 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (832 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 114 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (1519 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 64 KB)
Κύλιση στην Αρχή