Φάκελος Έντυπα (και στο www.ktimatologio.gr ενότητα ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ >>ΕΝΤΥΠΑ σε μορφή pdf και world)

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας πράξης (540 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου/ων Εγγραπτέας Πράξης/εων (351 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 62 KB)
έγγραφο Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης (821 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 232 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης (289 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων (366 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου (347 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 69 KB)
έγγραφο Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (732 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 56 KB)
έγγραφο Αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία (395 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 1 (839 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 61 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου (460 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 84 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος Κατηγορίας 2 (539 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 63 KB)
έγγραφο Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης (904 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 103 KB)
έγγραφο Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου-Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (1622 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 52 KB)
Κύλιση στην Αρχή