Φάκελος Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
default Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων - Συνεργασία με Δικηγόρους Κέρκυρας (10 μεταφορτώσεις) Λήψη
pdf ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ (173 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.53 MB)
default Προκήρυξη Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (36 μεταφορτώσεις) Λήψη
default ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : Συνεργασία με Δικηγόρους (26 μεταφορτώσεις) Λήψη
default Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 03-10-2020 έως 12-10-2020 μέχρι στις 15.30) (14 μεταφορτώσεις) Λήψη
default ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Προκήρυξη Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε. Αρκαδίας για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων (λήγει στις 17.10.2020) (17 μεταφορτώσεις) Λήψη
default ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 15 η Σεπτεμβρίου 2020) (25 μεταφορτώσεις) Λήψη
default ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Συμπληρωματική δημοσίευση και επισήμανση) (28 μεταφορτώσεις) Λήψη
Κύλιση στην Αρχή