Φάκελος Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
default ΔΥΠΑ : Στις 29 Μαϊου ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων στη ΔΥΠΑ (20 μεταφορτώσεις) Λήψη
pdf Προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη Δ.Υ.Π.Α. (14 μεταφορτώσεις) Λήψη
pdf ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ‘ ΕΦΕΤΑΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ” ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” (14 μεταφορτώσεις) Λήψη
default ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (15 μεταφορτώσεις) Λήψη
default Ανάκληση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 9271/29.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΥΜΘΙΜΞ- ΨΦΑ) Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων στη Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με σύμβαση έμμισθης εντολής (41 μεταφορτώσεις) Λήψη
pdf ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ( 2 ) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” (100 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων στη Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με σύμβαση έμμισθης εντολής (39 μεταφορτώσεις) Λήψη
Κύλιση στην Αρχή