Φάκελος Διάφορα

Έγγραφα

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΕΩΣ 5/12/2022) (146 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 2.54 MB)
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 14112022 (113 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 464 KB)
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (359 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 248 KB)
pdf Ορισµός εξεταστών για το ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Β Εξεταστικής περιόδου 2021 (347 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.09 MB)
έγγραφο ΣΧΕΔΙΟ ΚΠΟΛΔΙΚ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ (520 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 73 KB)
pdf Απόφαση Καταστροφής Αρχειακού Υλικού Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (379 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 100 KB)
έγγραφο ΚΠΟΛΔ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ (319 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 74 KB)
pdf Επαναπροσδιορισμός πολιτικών υποθέσεων Εφετείου Κέρκυρας 22/2021 (515 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.97 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 81 2021 (720 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.86 MB)
pdf ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID 7/2021 (2034 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 155 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 82 2021 (523 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1002 KB)
pdf ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΑΞΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 26 5 2021 (559 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 94 KB)
pdf ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ 18 2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (642 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 859 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 70/2021 (633 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.07 MB)
pdf ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Πράξη Επαναπροσδιορισμού ματαιωθεισών υποθέσεων 3869/2010 (17-2021) (567 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 281 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Πολυμελούς 50 2021 (613 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 669 KB)
pdf ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Πράξη επαναπροσδιορισμού για υποθέσεις ν.3869/2010 (747 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 39 KB)
έγγραφο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ του Προέδρου του ΔΣ Αγρινίου κ. Δημήτρη Νικάκη (336 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (docx, 59 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδικής Μονομελούς 30/2021 (902 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.75 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-2η πράξη επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών Μέτρων (545 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 738 KB)
Κύλιση στην Αρχή