Φάκελος Διάφορα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΚΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (207 μεταφορτώσεις) Νέο δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.56 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Πολυμελούς 50 2021 (220 μεταφορτώσεις) Νέο δημοφιλές Λήψη (pdf, 669 KB)
pdf ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Πράξη επαναπροσδιορισμού για υποθέσεις ν.3869/2010 (241 μεταφορτώσεις) Νέο δημοφιλές Λήψη (pdf, 39 KB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ 5-4-2021 (281 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 2.08 MB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ 10/2021 1-3-2021 (197 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.93 MB)
έγγραφο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΟΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ του Προέδρου του ΔΣ Αγρινίου κ. Δημήτρη Νικάκη (92 μεταφορτώσεις) Λήψη (docx, 59 KB)
pdf Επιστολή Ειρηνοδικείου Κέρκυρας για εκκαθαριστές (65 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 209 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-Πράξη Επαναπροσδιορισμού Ειδικής Μονομελούς 30/2021 (376 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.75 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-2η πράξη επαναπροσδιορισμού Ασφαλιστικών Μέτρων (175 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 738 KB)
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 2-2 (69 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 264 KB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ KEΡΚΥΡΑΣ 7/2021 (335 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.91 MB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (16/2021) ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 (321 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 342 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 9/2021 ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ (181 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 274 KB)
pdf ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 8/2021 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (275 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 475 KB)
pdf ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (361 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.69 MB)
pdf ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΚ (557 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 2.40 MB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11-01-2021 (208 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.83 MB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 11-01-2021 (386 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.08 MB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 2-12-20 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) - ΕΙΔΙΚΗ (303 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.24 MB)
pdf ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 2-12-20 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) - ΤΑΚΤΙΚΗ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) (253 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 438 KB)
Κύλιση στην Αρχή