Φάκελος Διάφορα

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
έγγραφο Σχετικά για σφραγίδα Χάγης (317 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 23 KB)
έγγραφο Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους (925 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 52 KB)
pdf Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (446 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 204 KB)
έγγραφο Το τελικό σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα (349 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc)
pdf Η βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας και οι ελληνικές νομικές εκδόσεις από τον 19ο αιώνα - Μιχαηλάκη Αναστασία, Δικηγόρος (1099 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 1.80 MB)
pdf Εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (831 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 2.80 MB)
pdf Γιώργος Κούρτης - Προτάσεις για σοβαρές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη (829 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 477 KB)
pdf Πιστοποιητικό του άρθρου 54 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας για το έτος 2014 (3626 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 545 KB)
έγγραφο Αίτηση άσκησης ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια (614 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 41 KB)
pdf Οι βασικές προθεσμίες της καθημερινής δικηγορίας στην πολιτική δίκη (8136 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 14.84 MB)
default Τροποποιήσεις νέου Κώδικα Δικηγόρων ΦΕΚ 242/6-11-2013 (772 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Κώδικας Δικηγόρων Ν. 4194/2013 ΦΕΚ 208 Α / 27-9-2013 (1776 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
έγγραφο Απόφαση για δικαστικό ένσημο επί αναγνωριστικών αγωγών (1125 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 4 MB)
Κύλιση στην Αρχή