Ομιλητές Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης και Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου Παρασκευή 16/12/2016