Σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3714/2008 [ΦΕΚ Α ‘231/7-11-2008 ] με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959 του Κ.Πολ. Δ., Σας ενημερώνουμε τα εξής :

Οι πλειστηριασμοί διενεργούνται πλέον στα καταστήματα των Ειρηνοδικείων, στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση επί κινητών ή στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο  [ επί πλειστηριασμού ακινήτου ] , δηλαδή Κέρκυρας ,Λευκίμμης , Παξών , Όρους.
 Η ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού παραμένει η ίδια, δηλαδή εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, από τις 4.00 έως τις 5.00 το απόγευμα .
Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας
Ειρηνοδίκης
Φ. Οικονομίδου