Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του νομικού περιοδικού του Συλλόγου, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προσκομίσουν στην γραμματεία του Συλλόγου μας ή στην αρμόδια κ. Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη, δικαστικές αποφάσεις που γνωρίζουν ότι έχουν νομικό ενδιαφέρον.