Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον συνάδελφο κ. Σπυρίδωνα Λαζαρόπουλο για την εκ μέρους του διάθεση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο της νομικής του βιβλιοθήκης, ευχόμενο σ’αυτόν υγεία και ότι το επιθυμητό κατά τον μετά την συνταξιοδότηση βίο του.