Για καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση όλων των συναδέλφων σχετικά με τις επιπτώσεις στο δικηγορικό λειτούργημα των νομοθετημάτων που ψήφισε η Κυβέρνηση, επισυνάπτουμε σειρά από προβληματισμούς, διαπιστώσεις  και εκτιμήσεις που έχουν αναπτυχθεί στον δικηγορικό κόσμο το τελευταίο διάστημα. (Συνδεθείτε στην περιοχή μελών για να δείτε ολόκληρο το κείμενο)
                                        Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                        ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ