Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας εκφράζουν  συχνά - πυκνά την απορία τους αλλά και την δυσφορία τους σχετικά με την ικανοποίηση αιτημάτων τους από το ΤΥΔΕ, για να γίνει αντιληπτή η επικρατούσα στο Ταμείο αυτό κατάσταση, σας γνωστοποιούμε και τα εξής: Το ΤΥΔΕ για το 2011 έχει προβλέψει δαπάνη περίθαλψης 24.000.000 ευρώ  και το ποσό που προέκυψε από την κατανομή του  Εποπτεύοντος Υπουργείου ανέρχεται στα 4.500.000 ευρώ συν αποθεματικό 400.000 ευρώ, σύνολο 4.900.000 ευρώ!! Είναι προφανές ότι με το πιο πάνω ποσό δεν καλύπτονται ούτε στοιχειωδώς οι σχετικές δαπάνες του Ταμείου μας, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε ανασφάλιστοι. Ήδη έχει αναληφθεί πρωτοβουλία προκειμένου να ορισθεί μια επιτροπή  από Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων η οποία θα επιδιώξει να συναντηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό,  προς τον οποίο και θα υποβάλουμε την πρόταση του Σώματος για την επίλυση του προβλήματος.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιάννης  Γ.  Βραδής