Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, ανταποκρινόμενος στον ρόλο του που εδράζεται στο θεσμικό του πλαίσιο και επιβάλλεται από τις επικίνδυνα διογκούμενες κοινωνικές ανάγκες λόγω και της συνεχώς επιδεινούμενης κρίσης, αισθάνεται την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημοσίως επί του ζητήματος των «εισφορών» και «τελών» που είτε επεβλήθησαν ήδη είτε πρόκειται να επιβληθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, υπό το καθεστώς αλλεπάλληλων και  αντιφατικών φορολογικών μέτρων που μόνο χαρακτήρα έκτακτο δεν έχουν, αλλά τείνουν  να μετατραπούν σε τακτικά μέτρα που θίγουν τον πυρήνα της νομιμότητας και μάλιστα της φορολογικής.

Είναι γνωστή η προστασία που παρέχεται από το Σύνταγμα στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι «συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Η συνταγματική αυτή επιταγή πλήττεται βάναυσα από τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις και επιβαρύνσεις (ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, διεύρυνση των αγαθών που υπάγονται στον υψηλό συντελεστή Φ.Π.Α., ειδικό τέλος ακινήτων, αύξηση αντικειμενικών αξιών, καταστρατήγηση της παράτασης της παραγραφής, αύξηση παραβόλων στην διοικητική δίκη, κατάργηση στη πράξη της αναστολής εκτέλεσης και του δικαιώματος έφεσης κ.λπ.), οι οποίες εν πολλοίς τυγχάνουν «οριζόντιες»,  στερούνται αναλογικότητας και κατά συνέπεια δεν συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Κατά πάγια θέση του Δ.Σ.Κ. άλλωστε, η φορολογική δικαιοσύνη επιτυγχάνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου χρήματος και όχι με την θέσπιση εκτάκτων μέτρων που υποχρεώνουν τους πολίτες να πληρώσουν ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων τους. Η οικονομική κρίση που βιώνει και η Χώρα μας δεν δικαιολογεί τις ρυθμίσεις αυτές ούτε την κατάλυση των ατομικών ελευθεριών και των  δημοκρατικών αρχών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας βρίσκεται σε συνεννόηση με τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, εξετάζοντας τις νομικές δυνατότητες ακύρωσης και εξαφάνισης των  ανωτέρω πράξεων, προσφεύγοντας στην Ελληνική Δικαιοσύνη, που, σε πείσμα των καιρών, καλείται να αρθεί με υπευθυνότητα στο ύψος των περιστάσεων.

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Βραδής                         Σπυρίδων Φαϊτάς