Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  του ΔΣΚ έκανε την εξής πρόταση στον Πρόεδρο και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της κατάργησης
της έκδοσης συναινετικών διαζυγίων με δικαστική απόφαση.....για συνέχεια πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.