Την 23-10-2008 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.Φώτης Κουβέλης κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης

«Με πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας  αναφέρεται στην "απαράδεκτη",  όπως την χαρακτηρίζει, λειτουργία των δικαστηρίων της  Κέρκυρας  και την οποία αποδίδει :

•    Στην παρατηρούμενη έλλειψη υποδομών, αφού η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου καθυστερεί περισσότερο από μία δεκαετία και έχει κατασκευαστεί μόνον ο σκελετός του .
•    Στην έλλειψη προσωπικού , αφού από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων περισσότερες από τις μισές παραμένουν κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
   Επειδή η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης  αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας , η δε έγκαιρη απονομή της δεν μπορεί να υπάρξει για τους πολίτες της Κέρκυρας με τις εκεί επικρατούσες σήμερα συνθήκες,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
•    Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου αναφορικά με την παρατηρούμενη καθυστέρηση του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής του δικαστικού μεγάρου της Κέρκυρας, καθώς και με την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των δικαστηρίων Κέρκυρας ;
•    Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και για την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου ;
Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης»