ΠΡΟΣ
1.- Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Eνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  ως εποπτεύον Υπουργείο. Γραφείο Υπουργού.
2. -Τους βουλευτές Κέρκυρας
Αγγελική Γκερέκου
Νικόλαο Δένδια
Χαράλαμπο Χαραλάμπους.
3.- Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
4.- Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
5.- Αντιπερειφερειάρχη Κέρκυρας.
6.- Δήμαρχο Κέρκυρας.
7.- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
8.- Συντονιστική Επιτροπή Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
9.- Δικηγορικούς Συλλόγους Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου.
10.- Ο.Κ.Χ.Ε.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει την αντίθεσή του αλλά και την έντονη διαμαρτυρία του για τις θέσεις και την τακτική του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) όπως αυτές εκφράζονται με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4997/26.10.2011 έγγραφο του Προέδρου του ΟΚΧΕ προς το ΤΕΕ, τον πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, του οποίου εγγράφου έλαβε γνώση εντελώς τυχαία, αφού το έγγραφο αυτό απευθύνθηκε μόνο στους ανωτέρω φορείς και όχι στους λοιπούς αρμόδιους θεσμικούς φορείς επαγγελματικών κλάδων  που ουσιαστικά επηρεάζει, ιδίως δε στους θεσμικούς εκπροσώπους του δικηγορικού κόσμου.

Οι λόγοι που καθιστούν έκθετο τον Ο.Κ.Χ.Ε. έναντι του δικηγορικού (και όχι μόνον) κόσμου είναι οι εξής :
Το έγγραφο με θέμα «Πρόταση για τη Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων» είναι προϊόν μιας εν κρυπτώ διαδικασίας, στην οποία δεν έλαβε χώρα η απαιτούμενη διαβούλευση, με την ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα φορέων, όπως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και εν γένει ο νομικός κόσμος της χώρας. Προκύπτει ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται το σφάλμα της πρώτης περιόδου της ανά την Ελλάδα κτηματογραφήσεως, όταν οι διαδικασίες κτηματογράφησης προχώρησαν χωρίς την απαραίτητη στελέχωση από νομικούς με τα γνωστά αποτελέσματα (σφάλματα και παραλείψεις στις πρώτες εγγραφές ων ουκ έστιν αριθμός) που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα και να  ταλαιπωρούν τους πολίτες .

Η όλη προσέγγιση του ζητήματος της σύστασης και λειτουργίας 16 (!)  μόνον Κτηματολογικών Γραφείων σ’ όλη την  επικράτεια γίνεται κατά τρόπο νεφελώδη και αόριστο. Μία τόσο πολύπλοκη διαδικασία (που συμπεριλαμβάνει συγχώνευση των ήδη λειτουργούντων Κ. Γ.) δεν μπορεί να περιγράφεται τόσο επιπόλαια, δίχως τη λεπτομερή καταγραφή του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών, χωρίς τη παραμικρή αναφορά για πού θα φυλάσσονται τα αρχεία συμβολαίων και λοιπών εγγραπτέων πράξεων, για την πρόσβαση σ’αυτά, για την αντιμετώπιση των νομικών εκκρεμοτήτων και ζητημάτων. Δεν μπορεί να αρκείται η πρόταση  στην απλή επίκληση της αξιοποίησης των ήδη προβληματικών, υποστελεχωμένων, και υπερφορτωμένων με αρμοδιότητες Κ.Ε.Π., καθώς και στις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης που οικονομικά τελεί υπό κατάρρευση. Η πρόταση αντιμετωπίζει επιδερμικά το κεφαλαιώδες ζήτημα της εξυπηρέτησης των πολιτών, στερείται δε παντελώς τεκμηριωμένης οικονομοτεχνικής θεμελίωσης αναφορικά  με το κόστος λειτουργίας των Κ.Γ. όπως τα εισηγείται.
Κατάπληξη και αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός του τεμαχισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων παρά την κατ’ επίφαση  επίκληση του «Καλλικράτη»  H Κέρκυρα, έδρα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εντάσσεται στο Κ.Γ. Ιωαννίνων, τα υπόλοιπα δε Ιόνια Νησιά στο Κ.Γ. Πατρών. Καταργείται δηλαδή από τους αρμοδίους του ΟΚΧΕ η νησιωτική Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αποτελεί ύβρι έναντι της αυτοδιοικητικής παραδόσεως, της πολιτιστικής και πολιτισμικής ενότητας αλλά και των καθημερινών αναγκών της νησιωτικής Π.Ι.Ν., αφού δίχως κανένα λόγο την τεμαχίζει πλήττοντας βασικές αρχές της διοικητικής διάρθρωσης αλλά ακόμα και το γράμμα και το πνεύμα του προσφάτως ψηφισθέντος «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010).

Ως προς το ζήτημα της εξυπηρέτησης του πολίτη :
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παραμέτρων, είναι προφανές ότι οι εμπνευστές της πρότασης δεν έλαβαν υπόψη το κόστος σε χρήμα και χρόνο με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι πολίτες απευθυνόμενοι στα υπό σύσταση Κ.Γ. για τις συναλλαγές τους. Επίσης δεν αναλογίστηκε κανείς ότι κατά το χρονικό διάστημα διόρθωσης των πρώτων εγγραφών είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών (και των νομικών παραστατών τους) μέσω … Κ.Ε.Π., όταν είναι απαραίτητη η επίλυση πολυσύνθετων νομικών ζητημάτων που απαιτούν αυτοπρόσωπη παράσταση των ενδιαφερομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία. Η λειτουργία των ολίγων και απομακρυσμένων Κ.Γ. θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας πλήθος δυσχερειών στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών, και τούτο συνιστά το μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι εμφανές ότι οι καλοπληρωμένοι αρμόδιοι του ΟΚΧΕ ουδεμία επαφή έχουν με την πράξη.

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε οριοθέτηση και χωροθέτηση των Κτηματολογικών Γραφείων, θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια  δημιουργίας ενός Κτηματολογικού Γραφείου για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Υπό τον όρο βέβαια ότι πραγματικά επιδιώκεται η εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών, οι οποίοι ήδη έχουν επιβαρυνθεί αρκετά από τη διαδικασία κτηματογράφησης όπως έγινε και συνεχίζει να γίνεται.
Το γράμμα και το πνεύμα της πρότασης του Ο.Κ.Χ.Ε. δεικνύουν ότι - σε περίπτωση που αυτή εφαρμοστεί - θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις .
Γι’ αυτό συνιστά επιτακτική ανάγκη η άμεση παρέμβαση όλων των φορέων προς έναρξη διαβούλευσης ώστε στο πλαίσιο διαλόγου να εξευρεθούν ορθολογικές λύσεις, με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και την ασφάλεια των συναλλαγών .
Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας

Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας


Γιάννης Βραδής                           Σπυρίδων Φαϊτάς