Α.Π.  87541 / 2011

Προς
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.).

Θέμα : Αποστολή κειμένου Ψηφίσματος της 20ης Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας.

Σας διαβιβάζουμε κείμενο Ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας που ενεκρίθη  στην 20η Συνεδρίασή του την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 κατόπιν συζητήσεως του θέματος της ημερήσιας διάταξης «Ενημέρωση για τη σχεδιαζόμενη από τον Ο.Κ.Χ.Ε. κατάργηση του Κτηματολογικού Γραφείου Κερκύρας και την υπαγωγή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων – Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως για τις ενέργειες του Δήμου Κέρκυρας προς ματαίωση του ανωτέρω σχεδιασμού».


Κέρκυρα 21 Νοεμβρίου 2011
Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, στην 20η Συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011, συζήτησε το υπ. αριθμόν 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ενημέρωση για τη σχεδιαζόμενη από τον Ο.Κ.Χ.Ε. κατάργηση του Κτηματολογικού Γραφείου Κερκύρας και την υπαγωγή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων – Συζήτηση και λήψη Αποφάσεως για τις ενέργειες του Δήμου Κέρκυρας προς ματαίωση του ανωτέρω σχεδιασμού».  Κατόπιν των τοποθετήσεων του Δημάρχου Κέρκυρας κ. Ι. Τρεπεκλή, των Επικεφαλής και άλλων Δημοτικών Συμβούλων και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κ. Ι. Βραδή ο οποίος ήταν παρών,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας εκφράζει την κατηγορηματική και απόλυτη αντίθεσή του στην πρόταση – πρόθεση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) για τη νέα χωροθέτηση και ίδρυση Κτηματολογικών Γραφείων ανά την επικράτεια με την οποία καταργούνται τα Κτηματολογικά Γραφεία της Κέρκυρας και υπάγονται στην αρμοδιότητα των Ιωαννίνων.  Η πρόταση είναι όχι απλά ανεδαφική αλλά καταστροφική για την Κέρκυρα και τους πολίτες της και απορρίπτεται ασυζητητί.
Είναι απαράδεκτη η ακολουθούμενη από τον Ο.Κ.Χ.Ε. διαδικασία που γίνεται ερήμην των αμέσως ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει δίκτυο Κτηματολογικών Γραφείων χωρίς να υπάρχει ένα τουλάχιστον σε κάθε πρώην Νομό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει ταυτόχρονα την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι η πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε., παρά τα αντιθέτως αναφερόμενα ότι έλαβε υπόψη τη διοικητική διαίρεση της χώρας σε Περιφέρειες, καταργεί τη νησιωτική Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών και υπαγάγει την μεν Κέρκυρα στα Ιωάννινα, τα δε λοιπά Ιόνια Νησιά στην Πάτρα.

Οι Επτανήσιοι δεν πρόκειται να ανεχθούν την προσβολή αυτή και ενέργειες που αμφισβητούν και υπονομεύουν τη συνοχή και τη συνέχεια της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών

Το παρόν ψήφισμα έλαβε αύξοντα αριθμό : 20-503/16-11-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ