ΠΡΟΣ  Ε.Τ.Α.Α  - ΤΟΜΕΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Κοινοποίηση:           Προς  όλους  τους  δικηγορικούς  συλλόγους  της  χώρας
ΘΕΜΑ:   ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  ΜΕ  Τ.Υ.Δ.Ε.

Μετά  την  απόφαση  φαρμακευτικών  συλλόγων  της  χώρας,  κυρίως  των  μεγάλων  πόλεων  Αθηνών,  Πειραιώς,  Πατρών  και  άλλων  να  καταγγείλουν  τις  συμβάσεις   τους  με  τα  ασφαλιστικά ταμεία  υγείας,  λόγω  μη  καταβολής  των  οφειλών  τους προς  τους  φαρμακοποιούς,  δεν  εκτελούνται  πλέον οι  συνταγές  φαρμάκων  προς  τους  ασφαλισμένους  τους.
Κάτω  από  την  πίεση  αυτή  τα  λοιπά   ασφαλιστικά  ταμεία  μεταξύ  αυτών  και  οι λοιποί  τομείς υγείας  του  ενιαίου  φορέα  ΕΤΑΑ : ΕΤΑΑ Τομέας Δικηγόρων  Αθηνών, ΕΤΑΑ τομέας  ΤΣΜΕΔΕ  έσπευσαν  και  τακτοποίησαν  οφειλόμενα  προκειμένου  να  συνεχίσουν  οι  συμβάσεις  με  τους  φαρμακοποιούς και  να  εξυπηρετηθούν  οι  ασφαλισμένοι.

Πλην  όμως, ο τομέας  Υγείας  Δικηγόρων  Επαρχιών  του  ΕΤΑΑ   δεν  προέβη  σε  καμία  τακτοποίηση  των  οφειλών  του,  με  αποτέλεσμα  να  μην  εκτελείται  καμία  συνταγή  του  ΤΥΔΕ   και  οι  δικηγόροι  της  Επαρχίας  να  είναι  αναγκασμένοι  να  πληρώνουν  τα  φάρμακα  και  να  ακολουθούν  στην  συνέχεια  την  διαδικασία  αποστολής  συνταγών  και  αποδείξεων  προς  το Τ.Υ.Δ.Ε  προς  εκκαθάριση  και  πληρωμή  των  εξόδων.
Με  τον  τρόπο  αυτό  το  οικονομικό  πρόβλημα,  που  δημιουργείται  στους  φαρμακοποιούς,  από  την  μη  καταβολή  των  οφειλομένων,  μεταφέρεται  αποκλειστικά  στους  ασφαλισμένους  του,  οι  οποίοι  αναλαμβάνουν  στο  εξής  ολόκληρο  το  κόστος  της  φαρμακευτικής  τους  αγωγής,  οποιουδήποτε  ποσού  και  αν  είναι  αυτό.

Δεδομένου  ότι  το  Τ.Υ.Δ.Ε  από  δύο  χρόνια  και  πλέον  δεν  καταβάλει  τις  δαπάνες  των  φαρμάκων,  προφασιζόμενο  την  έλλειψη  υπαλλήλων  για  την  αδυναμία  εκκαθάρισης  των  συνταγών,  αν  και  ζήτησε  και  έλαβε  από  κάθε  δικηγορικό  σύλλογο  το  ποσό  των  χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ,  προκειμένου  να  χρησιμοποιήσει  έκτακτο  προσωπικό  και  να  εκκαθαρίσει  τις  υποχρεώσεις  του,  αφήνει  στην  ουσία  ανασφάλιστους  τους  δικηγόρους  της  επαρχίας.

Το  πρόβλημα  είναι  πολύ  σοβαρό,  ιδιαίτερα δε για  όσους  πάσχουν  από  σοβαρές  και  χρόνιες  παθήσεις,  που  χρειάζονται  φάρμακα  υψηλού μηνιαίου   κόστους  και  χρειάζεται  άμεση  επίλυση. Επομένως οι  υπεύθυνοι  υγειονομικής  περίθαλψης  του  Ε.Τ.Α.Α  για  τον τομέα  Υγείας  Δικηγόρων Επαρχιών ( ΤΥΔΕ),  οφείλουν  να  μεριμνήσουν  για  την  τακτοποίηση  αφ ενός  των  χρονιζόντων  προβλημάτων  του μεταξύ  των  οποίων  και η μη  εκκαθάριση  των  φαρμακευτικών  συνταγών  της  τελευταίας  τριετίας, αφετέρου για την αντιμετώπιση  του  προκύψαντος  προβλήματος,   καταγγελίας των  συμβάσεων  από  τα  φαρμακεία,  όπως  έπραξαν  για  τους  λοιπούς  τομείς  υγείας  του  ΕΤΑΑ.  
Σε αντίθετη  περίπτωση,  αν  δηλαδή  συνεχιστεί  η  αδιαφορία για  την   αντιμετώπιση των  θεμάτων  υγείας   δικηγόρων  επαρχιών,   σε  συνδυασμό και  με  την  πρωτοφανή  οικονομική  κρίση,  που συνεπάγεται  την  αδυναμία του     ασθενή  συναδέλφου  δικηγόρου   της  επαρχίας  να καλύψει  με  έξοδα  του την  φαρμακευτική  του  περίθαλψη,  συμπεραίνει  κανείς  ότι  ο  ασφαλιστικός  φορέας  μας,  το ΤΥΔΕ,   αποδέχεται ακόμη και   το  θάνατο  του  δικηγόρου της  επαρχίας.
Είναι  αυτονόητο  ότι η  υγεία είναι το ύψιστο  αγαθό  για  κάθε  άνθρωπο,  επομένως η  ευθύνη   των  αρμοδίων,  για  παράλειψη οφειλομένων  νομίμων  ενεργειών,  είναι  μεγάλη,  αφού  απειλείται  από  τις  παραλείψεις  τους  ακόμα  και  η  ζωή  μας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΌΜΑΣΤΕ  για  την  αδιαφορία επίλυσης των προβλημάτων του Τομέα  Υγείας  Δικηγόρων  Επαρχιών   .   
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  για  την  άνιση  μεταχείριση στα  θέματα υγείας των  δικηγόρων  της  χώρας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  
Να  επιλυθεί  το  θέμα οφειλών  του  ΤΥΔΕ  προς  τους  ασφαλισμένους  και  τα  φαρμακεία  ώστε  να  συνεχίσουν  οι  συμβάσεις  με  αυτό  και  να  εκτελούνται  οι  συνταγές  των  φαρμάκων.
Να  δοθούν  στους  ασφαλισμένους  οι  δαπάνες  φαρμάκων  της  τελευταίας  τριετίας.
Άμεση  ενημέρωση  των  Συλλόγων  μας  από  τους  υπευθύνους  του  ΤΥΔΕ,  για  τα  προβλήματα  του  Τ.Υ.Δ.Ε.
Κέρκυρα  25/11/2011

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΡΑΔΗΣ  Ι.                                                ΦΑΪΤΑΣ  ΣΠ.