Ενόψει των εορτών ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας διέθεσε το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ προς ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου της Μητρόπολης .Επίσης διέθεσε το ποσό των χιλίων διακοσίων (1200) ευρώ για την αγορά τηλεκαρτών για τους τρόφιμους των φυλακών.