Εξεδόθη η ΠΟΛ 1026/2012 που αφορά τις Α.Π.Υ. και τα Βιβλία Εσόδων-Εξόδων. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.