Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει την  έκπληξη και συνάμα την  διαμαρτυρία του για τον παρατηρούμενο, για μια ακόμη φορά, μη διορισμό δικηγόρων – μελών του Συλλόγου μας ως δικαστικών αντιπροσώπων στα εκλογικά κέντρα της Κέρκυρας και την κάλυψη σημαντικού αριθμού θέσεων με δικηγόρους άλλων Συλλόγων ή δικαστικούς γραμματείς άλλων περιοχών.

Είχαμε την εντύπωση πως η προ ετών θεσπισθείσα άρση του κωλύμματος εντοπιότητας ως προς τον διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων αποσκοπούσε, κυρίως, στον περιορισμό της οικονομικής δαπάνης των εκλογών. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε περίοδο δραματικής δημοσιονομικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος του Δ..Σ.                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Γ. Βραδής                                              Σπύρος  Φαϊτάς.