Κατ΄ εφαρμογή του αρθ. 5 παρ.8 του Ν. 3919/2011 και του αρθ. 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων απεστάλησαν από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων ονομαστικές καταστάσεις  Δικηγόρων που πραγματοποίησαν διάφορες δικαστικές πράξεις και παραστάσεις στα Δικαστήρια χωρίς να προσκομίσουν το εκ του νόμου προβλεπόμενο γραμμάτιο προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας..

Καλούνται οι Δικηγόροι που παρέλειψαν την υποχρέωση αυτή, να ενημερωθούν από τους πίνακες που υπάρχουν στην Γραμματεία του Συλλόγου και να καλύψουν έστω και καθυστερημένα την υποχρέωση τους αυτή, μέχρι την 31η Μαίου 2011 το αργότερο .

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επανειλημμένως  έχει ζητήσει να πάψει  η τακτική αυτή εκ μέρους των μελών μας, γιατί ζημιώνει τον Σύλλογο και παραβιάζει σειρά σοβαρών διατάξεων και κανόνων Δεοντολογίας.

Η παρούσα υπενθύμιση γίνεται  για τελευταία φορά και στο εξής ο Δικηγορικός Σύλλογος θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των Νόμων διαδικασίες κατά των μελών που δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους.