Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κέρκυρας στο πλαίσιο  της  κοινωνικής του ευθύνης  σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, εκφράζει

και την δική του ανησυχία για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την κατασκευή του λιμενοβραχίονα στο έργο του τουριστικού καταφυγίου  σκαφών αναψυχής στην περιοχή της Σπηλιάς. Αρμοδιότεροι κοινωνικοί φορείς και σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας έχουν ήδη εκφράσει την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει η κατασκευή του συγκεκριμένου λιμενοβραχίονα στην αισθητική του χώρου και στο περιβάλλον γενικότερα. Απαιτείται, συνεπώς, άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση της κερκυραϊκής κοινωνίας για το συγκεκριμένο ζήτημα και ενδεχομένως, επανέλεγχος της υπάρχουσας μελέτης.
Χωρίς να παραβλέπεται η καθυστέρηση που πιθανόν  να προκληθεί στην συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, φρονούμε πως αυτή είναι προτιμότερη από την ενδεχόμενη πρόκληση ανήκεστης βλάβης στο περιβάλλον και στην αισθητική της παλιάς πόλης. Άλλωστε η υπάρχουσα εμπειρία από λανθασμένες επιλογές και εσφαλμένες χωροθετήσεις σημαντικών έργων για την Κέρκυρα  στο παρελθόν είναι οδυνηρή! Ας μην προστεθεί μία ακόμη!!


                      Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
                       Ι. Βραδής                                                  Σ. Φαϊτάς