Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κατά την συνεδρίασή του της 12.5.2009, συζήτησε, πλην των άλλων, το ζήτημα που εκ νέου έχει ανακύψει από την εκδίκαση υποθέσεων σε γραφεία του Πρωτοδικείου  ενώ υπάρχει κενή αίθουσα συνεδριάσεων. Επίσης, της μη έγκαιρης ανάρτησης εκθέματος με τις υποθέσεις και τους χώρους όπου θα διεξαχθούν. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να παρατηρούνται ξανά συνθήκες αδιαχώρητου και τριτοκοσμική κατάσταση. Σημειώνεται ότι το ζήτημα είχε αντιμετωπισθεί ανεκτά,  ήδη από τον περασμένο Μάϊο του 2008, με την χρησιμοποίηση και της αίθουσας του Εφετείου με την σύμφωνη γνώμη τότε του αειμνήστου Προέδρου Εφετών κ. Σκούρτη και εν συνεχεία της νυν Προέδρου κ. Αλειφεροπούλου. Με την έγκαιρη (τουλάχιστον από την προηγούμενη Παρασκευή) ανάρτηση των εκθεμάτων, που ο Σύλλογος τα αναρτούσε και στην ιστοσελίδα του, υπήρχε μια πρόσθετη ελάφρυνση. Ατυχώς το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο και η συνεπακόλουθη τριτοκοσμική κατάσταση  λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου επανεμφανίστηκε κατά τρόπο εντελώς ανεξήγητο.
          Το Δ.Σ. μη αποδεχόμενο τον τρόπο αυτό λειτουργίας των Δικαστηρίων ομόφωνα αποφάσισε να υποβληθεί διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών για την επανάληψη αυτής της απαράδεκτης κατάστασης και να καταστεί σαφές   ότι, σε περίπτωση επαναλήψεως του φαινομένου να εκδικάζονται υποθέσεις σε γραφεία παρότι υπάρχουν κενές δικαστικές αίθουσες, οι δικηγόροι της Κέρκυρας θα αρνηθούν να συμπράξουν.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                        Ο  Γεν.  Γραμματέας

   ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΡΑΔΗΣ                           ΣΠΥΡΟΣ  ΦΑΪΤΑΣ