Την Δευτέρα 9/11/2009 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και μελών του Δ.Σ του ΔΣΚ με τις ορισθείσες ως κτηματολογικούς δικαστές του Πρωτοδικείου Κέρκυρας κ.κ. Πεϊδου και κ. Ορφανίδου, κατά την οποία συζητήθηκαν διεξοδικά και αναπτύχθηκαν προβληματισμοί αναφορικά με τις δικονομικές διαδικασίες, που αφορούν την εκδίκαση των σχετικών αιτήσεων και αγωγών.
     Με αφορμή την εν λόγω συζήτηση επισημαίνουμε στους συναδέλφους τα εξής:
1) Κατά την εκδίκαση αιτήσεων και αγωγών κτηματολογικού περιεχομένου να προσκομίζεται, για λόγους σαφήνειας και πληρότητας τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε ΕΓΣΑ ΄87, το οποίο να αποτυπώνει αφενός μεν την πραγματική ιδιοκτησία του διαδίκου και αφετέρου όπως αυτή η ιδιοκτησία είναι αποτυπωμένη (εσφαλμένα κατά τον διάδικο) στα κτηματολογικά διαγράμματα του Ο.Κ.Χ.Ε
2) Επίσης να προσκομίζεται κτηματολογικό  φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της καταχώρησης της αγωγής ή της αίτησης ανάλογα, ως εγγραπτέας πράξη στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και της κοινοποιήσεως αυτής.