Την Τετάρτη 9.12.2009 ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ.  μαζί με την Πρόεδρο και την Γ. Γραμματέα του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων πραγματοποίησαν παραστάσεις, κατ’αρχάς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην συνέχεια στον ΄Αρειο Πάγο, για θέματα που άπτονται στης λειτουργίας των Δικαστηρίων στην Κέρκυρα. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης  αναφέρθηκε η συνεχιζόμενη προβληματική κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στα Δικαστήρια της Κέρκυρας εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κενών που συνεχίζουν να υπάρχουν στις οργανικές θέσεις των δικ. υπαλλήλων αλλά και στο επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της μετάθεσης νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων λίγο διάστημα μετά τον διορισμό τους στην Κέρκυρα. Από το Υπουργείο υπήρξε ενημέρωση ότι εντός του προσεχούς διαστήματος θα διοριστούν πέντε νέοι υπάλληλοι και δόθηκε η υπόσχεση ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Ζητήθηκε, ακόμη, να υπάρξει ενημέρωση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο εκ μέρους της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την πορεία των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την Δικαιοσύνη στην Κέρκυρα.  
    Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Πρόεδρο του Α.Π. στον οποίο εξετέθησαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην λειτουργία του Πρωτοδικείου της Κέρκυρας και στην διεύθυνσή του εν γένει εξαιτίας της παρατηρούμενης το τελευταίο διάστημα συνεχούς εναλλαγής Προέδρων Πρωτοδικών και μάλιστα κατά την διάρκεια της δικαστικής περιόδου, της μη παραμονής τους στην Κέρκυρα, στην συνεχιζόμενη στελέχωση του Πρωτοδικείου αποκλειστικά με νέους δικαστές, στα προβλήματα από την απουσία δικαστών κ.α.. Ομοίως, μεταφέρθηκε στον Πρόεδρο του Α.Π. η έντονη δυσφορία μας για την στάση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τόσο στο θέμα των μεταθέσεων δικαστών κατά τρόπο ανορθολογικό, μεσούσης της δικαστικής περιόδου,  όσο και στην τακτική των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως προς τις μεταθέσεις δικαστικών υπαλλήλων, και μάλιστα νεοδιορισμένων, χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η αντικατάστασή τους.
      Ο Πρόεδρος του Α.Π. φάνηκε ενήμερος για τα υπάρχοντα προβλήματα, εξέφρασε την συμφωνία του στις παρατηρήσεις μας και  ανέφερε ότι  έχει ληφθεί απόφαση διακοπής του φαινομένου των μεταθέσεων δικαστών κατά την διάρκεια του δικαστικού έτους όπως και της απουσίας τους από την έδρα τους. Επίσης, συμφώνησε για την ανάγκη  εφαρμογής του νόμου και παραμονής των  νεοδιοριζομένων δικαστικών υπαλλήλων στις θέσεις διορισμού τους όσο χρονικό διάστημα προβλέπει ο νόμος , να γίνονται δε δεκτά τα αιτήματα μεταθέσεων  κατά κανόνα μόνο όταν είναι δυνατή η άμεση αντικατάστασή τους. Ακολούθησε,τέλος, επίσκεψη στον Εισαγγελέα του Α.Π. με ανάλογο περιεχόμενο και αποτελέσματα. Στον Εισαγγελέα του Α.Π.  εκτέθηκε, ειδικότερα, ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων που απασχολούν την Εισαγγελία της Κέρκυρας και ζητήθηκε η ενίσχυσή της με μια ακόμη θέση εισαγγελικού παρέδρου όπως συμβαίνει με άλλες Εισαγγελίες που δέχονται σημαντικά μικρότερο αριθμό υποθέσεων.