Σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που έχουν ανακινηθεί ως προς την  απελευθέρωση των υπηρεσιών και τις ελάχιστες προεισπραττόμενες δικηγορικές αμοιβές,          το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε και μας κοινοποίησε μέσω της γραμματείας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος το ακόλουθο δελτίο τύπου που είναι ανηρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

 6/5/2010      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

   Σχετικά με ερωτήματα που διατυπώνονται για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την επίπτωσή της στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ανακοινώνεται ότι τα μέτρα που θα αφορούν στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας διυπουργικής επιτροπής, στην οποία αυτονόητα συμμετέχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η επιτροπή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εργασιών και, επομένως, υποτιθέμενες πληροφορίες, φήμες ή άλλες γενικές “διαρροές” δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δεν απηχούν τα συμπεράσματά της.

­­   Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέρχεται στο δημόσιο διάλογο με την πεποίθηση ότι όχι απλά η διασφάλιση των ελάχιστων αμοιβών, αλλά, επιπρόσθετα, και η ποσοτική αύξηση και η οριζόντια επέκτασή τους στο σύνολο των προσφερόμενων νομικών υπηρεσιών, αφενός εξασφαλίζει φορολογικά έσοδα για το Κράτος στην πηγή, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική συγκυρία, και αφετέρου σταθερά έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι φανερό, εξάλλου, ότι η εκκαθάριση του Φ.Π.Α. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους εγγυάται την ταχύτερη και απλούστερη απόδοση του Φ.Π.Α. στο Κράτος, ενώ η σε ετήσια βάση απόδοση του Φ.Π.Α. για τις πέραν του διπλοτύπου αμοιβές, που τυχόν εισπράττει ο δικηγόρος, ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της σχέσης εντολέα – δικηγόρου και του χρόνου πραγματικής είσπραξης της αμοιβής του τελευταίου κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Εξίσου αναγκαία κρίνεται η παρουσία των δικηγόρων στη σύσταση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και για το λόγο αυτό το μόνο το οποίο τίθεται προς συζήτηση είναι το όριο πέραν του οποίου θα είναι υποχρεωτική η παρουσία τους. ­