Το Δ.Σ. απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και κοινοποίησε στην πολιτική εκπροσώπιση του Νομού μας το ακόλουθο έγγραφο
 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απασχολούν την Κέρκυρα:

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Υφυπουργό κ. Αγγελική Γκερέκου, βουλευτή Κέρκυρας.
2.- Νικόλαο Δένδια, βουλευτή Κέρκυρας.
3.- Μπάμπη Χαραλάμπους, βουλευτή Κέρκυρας.
4.- Στέφανο Πενηντάρχου – Πουλημένο, Νομάρχη Κέρκυρας.
5.- Σωτήρη Μικάλεφ, δήμαρχο Κερκυραίων.
6.- Μιχάλη Κάρρα, Πρόεδρο Τοπικής ΄Ενωσης Δήμων Κοινοτήτων Κέρκυρας.


   Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

 Α.-  Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, η Ελληνική Πολιτεία ανεγείρει νέο Δικαστικό Μέγαρο στην Κέρκυρα. Η σχετική προσπάθεια συνέχισης των εργασιών και ολοκλήρωσης του έργου διανύει αισίως την δεύτερη δεκαετία! Το νέο Δικαστικό Μέγαρο της Κέρκυρας θεμελιώθηκε από τον αείμνηστο Ευάγγελο Γιαννόπουλο το 1999 την ίδια ημέρα που θεμελιώθηκε και το νέο  δικαστικό μέγαρο Θεσπρωτίας. Το τελευταίο άρχισε να λειτουργεί πέντε περίπου έτη μετά την θεμελίωσή του. Στην περίπτωση της Κέρκυρας « ο αγώνας συνεχίζεται» !
Απ΄ό,τι γνωρίζουμε, στην παρούσα φάση  των εργασιών, η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται  κατά ένα μέρος από κονδύλια των δημοσίων επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» , ενώ κατά το λοιπό μέρος από κονδύλια του ΤΑΧΔΙΚ που έχουν σχετικά προβλεφθεί. Και οι δύο αυτοί φορείς τελούν υπό την εποπτεία σας.
Οι ρυθμοί εκτέλεσης του έργου κατά το 2009 έτος ήταν ικανοποιητικοί. Και κατά την αρχή του 2010 οι ρυθμοί εκτέλεσης του  έργου θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανεκτοί παρά την εμφανισθείσα καθυστέρηση στην ροή της χρηματοδότησης. Ήδη, κατά τις πληροφορίες μας, έχει κατασκευαστεί  τμήμα του έργου, σαφώς μεγαλύτερο αυτού που έχει πληρωθεί.
Πρόσφατα όμως πληροφορηθήκαμε ότι  η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» , παρότι έχει λάβει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό προς χρηματοδότηση των εκτελουμένων έργων, δεν συμπεριέλαβε στον σχεδιασμό της το δικαστικό μέγαρο Κέρκυρας. Η αιτιολογία  που φέρεται να εδόθη στον εργολάβο είναι ότι το έργο της Κέρκυρας θα καλυφθεί πλήρως από την χρηματοδότηση του ΤΑΧΔΙΚ.  Τούτο βέβαια, αν συνέβαινε, θα ήταν  όχι μόνο ανεκτό αλλά και απόλυτα ικανοποιητικό. Έχουμε λάβει όμως τις ανησυχητικές πληροφορίες  ότι ο προγραμματισμός του ΤΑΧΔΙΚ έχει τεθεί υπό αναθεώρηση και υπάρχει περίπτωση να μην χρηματοδοτηθεί το έργο της Κέρκυρας. Μη άμεση χρηματοδότηση του έργου θα έχει ως συνέπεια την εκ νέου διακοπή του αφού είναι αυτονόητο ότι ο εργολάβος δεν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί έργο χωρίς να πληρώνεται.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αβάσιμες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι παλινδρομήσεις του παρελθόντος  και η επί μακρόν τελμάτωση του έργου δεν θα επαναληφθούν και ότι η Πολιτεία θα εκπληρώσει, επιτέλους, τις υποχρεώσεις της έναντι της Κέρκυρας.
Παρακαλούμε, συνεπώς, να μας ενημερώσετε άμεσα για την πορεία του έργου και για την χρηματοδότησή του.

Β.- Ομοίως, θα  παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε για την τύχη της όλης διαδικασίας προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού προς αγορά οικοπέδου προκειμένου να ανεγερθεί το νέο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας.  Ο Σύλλογός μας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 3/11.1.2010 έγγραφό του απευθυνόμενο στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Σας, υπό την ιδιότητά του τού Προέδρου του ΤΑΧΔΙΚ, ζήτησε επίσημη πληροφόρηση. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση. Σε πρόσφατη επικοινωνία μας με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΑΧΔΙΚ προκειμένου να πληροφορηθούμε τον λόγο της μη απαντήσεως, με έκπληξη ακούσαμε να μας λέγεται ότι δεν τύχαμε απάντησης διότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο το ζήτημα και ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης!! Πέραν του απαραδέκτου που συνιστά η μη απάντηση σε γραπτό ερώτημα Δικηγορικού Συλλόγου, επειδή δεν αντιλαμβανόμαστε την απάντηση, δεν καταλάβαμε εάν υπονοείται ότι υπάρχει πρόβλημα χρημάτων ή ζήτημα αναθεώρησης του σχεδιασμού, παρακαλούμε να ενημερωθούμε υπεύθυνα και με σαφήνεια.

Γ.- Τέλος, θα παρακαλούσαμε να ενημερωθούμε υπεύθυνα και για την μη έκδοση μέχρι τώρα του σχετικού  προεδρικού διατάγματος για την δημιουργία στην Κέρκυρα μεταβατικής έδρας του διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Ως γνωστόν το ΣτΕ (Τμ.Ε΄) με την υπ’αριθμ. 265/ 29.9.2009 απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την δημιουργία της μεταβατικής έδρας και ανεμένετο μόνο η έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Μετά την κυβερνητική αλλαγή  η ολοκλήρωση της διαδικασίας δια της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος «πάγωσε». Η εξήγηση που αρχικά μας δόθηκε ήταν ότι απαιτείται ο σχετικός χρόνος ενημέρωσης της νέας ηγεσίας. Παρότι είναι αυτονόητο ότι η διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια, δείξαμε κατανόηση. Δεν δικαιολογείται όμως η μέχρι τώρα αδράνεια του Υπουργείου. Παρακαλούμε να ενημερωθούμε επίσημα και επ’αυτού του ζητήματος.

Η παρούσα κοινοποιείται στους πολιτικούς εκπροσώπους της κοινωνίας της Κέρκυρας προκειμένου να λάβουν γνώση αλλά και για τις δικές τους απαιτούμενες ενέργειες.

                                                          Κέρκυρα  6.5.2010

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΣ                             Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.   ΒΡΑΔΗΣ                             ΣΠΥΡΟΣ  ΦΑΪΤΑΣ