Την 15.3.2008 συνεδρίασε στην Αθήνα η Ολομέλεια των νέων Προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η ενημέρωση του σώματος για το ασφαλιστικό και η εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής.
      Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Ολομέλειας κ.Παξινός αναφέρθηκε στην έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου επί του ζητήματος της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς δεν υπήρξαν σαφείς και έγγραφες προτάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά και στην αδυναμία διεξαγωγής ουσιαστικού διαλόγου μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου αφού αυτό εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την 16.3.2008 και αναμένεται η ψήφισή του μέχρι την 19.3.2008. Μέσα σ’ αυτά τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια αναφέρθηκε στις βελτιωτικές του νομοσχεδίου προτάσεις που κατέθεσε  η Συντονιστική Επιτροπή οι οποίες αφορούν κυρίως την διοικητική διάρθρωση του νέου ενοποιημένου Ταμείου που αφαιρεί την εκπροσώπηση του νέου Ταμείου από τους φυσικούς εκπροσώπους των ασφαλισμένων.  
Οι προτάσεις αυτές  της Συντονικής παρέχονται σε ξεχωριστό κείμενο.
Αναφέρθηκε, τέλος, ότι δεν υπάρχει προοπτική γεφύρωσης της συνταξιοδοτικής διαφοράς μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων.
 
*.- Ο παρευρισκόμενος πρόεδρος του Τ.Ε.Ε κ. Αλαβάνος στην παρέμβασή του επισήμανε ότι δεν έχει συνταχθεί αναλογιστική μελέτη για το νέο Ταμείο ΕΤΑΑ (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ), ότι η προτεινόμενη σύνθεση των διοικητικών του οργάνων αφαιρεί την διοίκηση από εκπροσώπους των ασφαλισμένων, ότι το επιδιωκόμενο από την κυβέρνηση σε βάθος χρόνου δια της ενοποιήσεως των ταμείων είναι να καθοριστεί μια κατώτατη σύνταξη που θα ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους και ότι στην συνέχεια οι όποιες αυξήσεις θα εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα του κάθε Ταμείου. Ότι η πολιτική αυτή θα στρέψει τους ασφαλισμένους  προς την ιδιωτική ασφάλιση. Τέλος, πρότεινε, οι τρεις επαγγελματικοί κλάδοι (νομικοί, μηχανικοί, υγειονομικοί) που ενοποιούνται στο ΕΤΑΑ να συντάξουν εντός τριμήνου ολοκληρωμένη μελέτη – πρόταση που να μπορεί να αντιπαρατεθεί στην προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο λύση.

*.- Ο Γ.Γ. του υπουργείου Απασχόλησης κ. Μαμμονάς που παρευρέθη στην συνεδρίαση, απαντώντας στις γενόμενες κατά του νομοσχεδίου αιτιάσεις, σε γενικές γραμμές ανέφερε ότι:
- Το νέο ενοποιημένο Ταμείο ΕΤΑΑ θα διασφαλίσει καλύτερη οργάνωση και θα μπορέσει να πατάξει την εισφοροδιαφυγή.
- Δεν έγινε αναλογιστική μελέτη πριν την δημιουργία του νέου Ταμείου διότι η ενοποίηση είναι λειτουργική και όχι ουσιαστική.
- Από το 2013 και εφεξής όποια Ταμεία μπορούν να δίδουν υψηλότερες συντάξεις, θα τις δίδουν.
- Η διαχείριση των αποθεματικών των ενοποιούμενων Ταμείων θα γίνεται δεσμευτικά προς όφελος των ασφαλισμένων του κάθε ξεχωριστού Ταμείου.
- Δεν πρόκειται να θιγεί από το  πλαφόν 20% που θέτει το άρθρο 146 του νομοσχεδίου και  κατά συνέπεια να περικοπεί η επικουρική σύνταξη που χορηγεί σήμερα το ΚΕΑΔ καθόσον η χορηγούμενη αυτή επικουρική σύνταξη είναι ήδη κάτω του ορίου αυτού.
- Με το αρθρ. 38 του νομοσχεδίου προβλέπεται δυνατότητα σύστασης νέων λογαριασμών με σκοπό την ενίσχυση της κύριας σύνταξης των νέων ασφαλισμένων και, κατά συνέπεια, την μείωση της διαφοράς με τους παλαιούς ασφαλισμένους.

Οι θέσεις αυτές του Γ.Γ. αντιμετωπίστηκαν με έντονη αμφισβήτηση και φωνασκίες  από τους παρευρισκομένους Προέδρους χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένη αντίκρουση από το Προεδρείο  αν και στο θέμα των αποθεματικών, επί παραδείγματι,  η γραμματική διατύπωση των διατάξεων του νομοσχεδίου δεν δικαιολογεί την θέση του Γ.Γ., ενώ στο ζήτημα της περικοπής της επικουρικής σύνταξης του ΚΕΑΔ  δεν αντιπαρατηρήθηκε ότι υπάρχει στο ίδιο άρθρο 146 πλαφόν να μην υπερβαίνει η χορηγούμενη επικουρική σύνταξη  το 20% της ανώτατης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους ασφαλισμένους όταν η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων είναι ενταγμένη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Η συζήτηση έκλεισε με οξεία κριτική από το Προεδρείο κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης ο οποίος, αν και προσκλήθηκε να παραστεί στη συζήτηση  και υπεσχέθη ότι θα ερχόταν, τελικά δεν εμφανίστηκε.

*- Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση για την εκκρεμοδικία που υπάρχει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεπεία της προσφυγής δικηγόρου της Θεσσαλονίκης που στην ουσία της ζητά να επιτραπεί η παράσταση σε συμβόλαιο στην περιοχή οποιουδήποτε Πρωτοδικείου χωρίς την συμπαράσταση τοπικού δικηγόρου, με απειλή χρηματικής ποινής κατά του οικείου «αντιδρώντος» δικηγορικού συλλόγου. Η τεράστια σημασία του θέματος που οδηγεί στην λεγόμενη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος είναι αυτονόητη. Η ενημέρωση έγινε από τον συνάδελφο Ι. Δρυλλεράκη ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση της υπόθεσης. Ο τελευταίος ανέφερε ότι ο εισηγητής της υπόθεσης στην πρότασή του ζητά να γίνει δεκτή η προσφυγή. Ότι η άποψή του είναι πως το αίτημα όπως έχει υποβληθεί είναι νομικά αβάσιμο. Τέλος, εξέφρασε την ευχή να αντιδράσουν όσο περισσότεροι Σύλλογοι γίνεται διότι το θέμα αυτό θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Στην συνέχεια ζητήθηκε έντονα από το Προεδρείο και ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο της Θεσσαλονίκης να πάρουν σαφή θέση για το πρόβλημα, κάτι που δεν έγινε αφού προβλήθηκε η δικαιολογία ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να λάβουν τα νεοεκλεγέντα Διοικητικά Συμβούλια.  Τελικά το σύνολο των παρευρισκομένων Προέδρων έδωσε την εντολή στον κ. Δρυλλεράκη να παραστεί κατά την εκδίκαση της υποθέσεως για όλους τους δικηγορικούς συλλόγους.

*- Η συνεδρίαση έκλεισε με ψηφοφορία για την εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στην οποία, εκτός από τα τρία μόνιμα μέλη (Πρόεδροι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης) εξελέγησαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων  Ηρακλείου, Λάρισας, Αμαλιάδας, Πάτρας, Κορίνθου, Χαλκίδας, Τρίπολης, Καβάλας, Κοζάνης και Θηβών.