Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρης Καστανίδης με έγγραφο που απέστειλε στο Υπουργείο-Εξωτερικών, υιοθέτησε τις απόψεις που ομόφωνα εξέφρασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, επί της αιτιολογημένης γνώμης που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική Δημοκρατία με θέμα τους πιθανούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων.
          Η απάντηση της Ελληνικής Δημοκρατίας με το παραπάνω περιεχόμενο διαβιβάσθηκε από την Ε,Ν.Υ. του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει αν τελικά η υπόθεση αχθεί ενώπιον του ΔΕΚ, για να κρίνει οριστικά το ζήτημα.
Η αποχή συνεχίζεται μέχρι 7 Ιουλίου 2010 για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.