Κατά την πρόσφατη μετάβαση του Προέδρου του Συλλόγου μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τις επαφές που είχε με αρμόδιους παράγοντες σχετικά με τα θέματα του νέου δικαστικού μεγάρου και της κατασκευής νέας Φυλακής, διεπιστώθησαν τα εξής:Α).- Ως προς την παρατηρηθείσα καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών για την αποπεράτωση του νέου δικαστικού μεγάρου, οφειλόμενη στην καθυστέρηση των πληρωμών της εργολάβου εταιρίας, εδόθη η διαβεβαίωση ότι τούτο οφειλόταν σε καθαρώς διαδικαστικά προβλήματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την χρηματοδότηση και ότι άμεσα θα συνεχιστούν οι πληρωμές ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί δυνατή η μεταφορά στο νέο δικαστικό μέγαρο και η λειτουργία αυτού από το νέο δικαστικό έτος, ήτοι από 15 Σεπτεμβρίου 2011.
Ήδη όμως, εξαιτίας της σημειωθείσας καθυστέρησης, ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μετατοπίζεται από τον Μάϊο στον Αύγουστο 2011 και από τον Σύλλογό μας επισημάνθηκε ότι, εάν δεν υπάρξει  επίσπευση των διαδικασιών και συντονισμός των απαιτουμένων ενεργειών, ιδίως για την προμήθεια και την τοποθέτηση του απαιτουμένου εξοπλισμού, τότε ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Πάντως, απ’ ό,τι γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί η εργολάβος εταιρία.

Β).- Εκδηλώθηκε, για μια ακόμη φορά, η δυσφορία και ο προβληματισμός των αρμοδίων του Υπουργείου για την μη επίλυση του ζητήματος της διάνοιξης της κύριας οδικής προσπέλασης προς το νέο δικαστικό μέγαρο, για την οποία μη επίλυση η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά φορείς της Κέρκυρας.
Από την πλευρά του Συλλόγου μας επισημαίνεται, για πολλοστή φορά, η κερκυραϊκή ευθύνη αλλά και ο κίνδυνος να αποτελέσει τούτο αφορμή και δικαιολογία για την περαιτέρω καθυστέρηση του έργου.

Γ).- Ως προς το ζήτημα της κατασκευής νέας φυλακής, επισημάνθηκε στους αρμοδίους πως ο Σύλλογός μας είχε την πληροφόρηση από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι είχε δρομολογηθεί η διαδικασία αγοράς οικοπέδου προκειμένου να ανεγερθεί σ’αυτό νέο κατάστημα κράτησης στην Κέρκυρα ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα της κερκυραϊκής κοινωνίας (και όχι μόνον) να καταργηθούν οι παλιές Φυλακές του νησιού μας και να μετατραπεί το κτίριο αυτών σε μουσείο. Ειδικότερα, είχαμε πληροφορηθεί ότι είχε εγκριθεί σχετική πίστωση από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και ότι είχε προγραμματιστεί μειοδοτικός διαγωνισμός για την αγορά οικοπέδου που επρόκειτο να γίνει την 22 Νοεμβρίου 2009. Ότι η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε καθόσον μεσολάβησαν οι εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου 2009, παραιτήθηκε ο τότε Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ, και έτσι δεν πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος διαγωνισμός. Ότι έκτοτε, με δεδομένη την δημοσιονομική κατάσταση, έχει τελματωθεί το θέμα.
Από τις απαντήσεις των αρμοδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέστη αντιληπτό ότι έχει εγκαταλειφθεί κάθε σχετική διαδικασία. Ότι ουδεμία πρόθεση υπάρχει να κινηθεί διαδικασία για αγορά οικοπέδου και μόνο εάν υπάρξει διαθέσιμο κατάλληλο οικόπεδο (ανήκον στο δημόσιο ή προσφερόμενο δωρεάν από τον Δήμο) θα υπάρξει ίσως κάποια προοπτική κατασκευής νέας φυλακής εάν και όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

Σας ενημερώνουμε, συνεπώς, ως πολιτικούς εκπροσώπους της Κέρκυρας, για τις εξελίξεις αυτές προκειμένου να λάβετε γνώση και για τις δικές σας, ενδεχομένως, ενέργειες.
Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                             Ο  Γεν. Γραμματέας.

ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ                            ΣΠΥΡΟΣ Μ. ΦΑΪΤΑΣΠΡΟΣ
1.- Τους βουλευτές Κέρκυρας
Αγγελική Γκερέκου
Νικόλαο Δένδια
Χαράλαμπο Χαραλάμπους.
2.- Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Σπυρίδωνα Σπύρου
3.- Τον Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας
Χρήστο Σκούρτη
4.- Τον Δήμαρχο Κέρκυρας
Ιωάννη Τρεπεκλή
5.- Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
Ιωάννη – Ανδρέα Ρίγγα.