Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κερκύρας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό άσκησης βίας εναντίον Δικηγόρου

 

κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του τελευταίου σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και καταδικάζει οποιεσδήποτε παρόμοιες αντιδράσεις ή ενέργειες, ζητεί δε από την πολιτεία την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την διασφάλιση της εφαρμογής των νόμων και το σεβασμό της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικότητας όλων των παραγόντων, ιδία των δικηγόρων .