Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι που επιθυμούν να πλαισιώσουν τους πίνακες αυτεπαγγέλτως διορισθέντων συνηγόρων υπεράσπισης (πολιτικές και ποινικές υποθέσεις ) για το 2ο εξάμηνο του 2011 να απευθυνθούν στη γραμματεία του Συλλόγου μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3-6-2011