Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας , τα οποία ενδεχομένως μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 είχαν αποστείλει δικαιολογητικά αποζημίωσης στην υπηρεσία μας λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού ή παροχής νομικής βοήθειας και εκκρεμούν προς εκκαθάριση, να επικοινωνήσουν μαζί μας άμεσα στα παρακάτω τηλέφωνα Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γεν. Δ/νση: Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Οικονομικού

Πληροφορίες Ν. Κοντογιώργης Τηλέφωνα : 210 7767138 210 7767364