Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας υιοθετώντας την από 15/10/2012 σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε  την προειδοποιητική αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους την Τετάρτη,Πέμπτη και Παρασκευή (17,18,19/10/2012), σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας για τις  προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν :
1) Την συνέχεια της δήθεν «απελευθέρωσης» του Δικηγορικού λειτουργήματος που υλοποιείται με αντικατάσταση δια παγίων ποσών των ποσοστών παρακράτησης των εισφορών των δικηγόρων για τους  Δικηγορικούς  Συλλόγους και ασφαλιστικά ταμεία, δρομολογούμενη  κατάργηση των παραστάσεων στα συμβόλαια κλπ, την ίδια ώρα που θεσπίζονται επαγγελματικές προνομίες σε άλλα επαγγέλματα.
2) Τις εντελώς άδικες και καταστρεπτικές  φορολογικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατατείνουν στην πλήρη εξουθένωση των φορολογουμένων, ιδίως των νέων.
3) Την αύξηση των ασφαλιστικών  εισφορών.
4) Την ασφαλιστική ένταξη των Δικηγόρων  και τους όρους υπό τους οποίους θα λάβει αυτή χώρα στον ΕΟΠΥΥ.
5) Την κατάργηση της ασφαλιστικής κάλυψης του Επικουρικού Ταμείου για αυτοκινητικά ατυχήματα.
Επισημαίνουμε ότι οι προωθούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ως σύνολο,  θα σημάνουν την οριστική έξοδο από το δικηγορικό λειτούργημα μεγάλης μερίδας συναδέλφων.
Στο πλαίσιο αυτό ο δικηγορικός κόσμος καλεί  την Πολιτεία να αναλογισθεί, έστω την ύστατη στιγμή, τις ευθύνες της  απέναντι στους Δικηγόρους, ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και να λάβει εκείνες τις αποφάσεις, που θα προστατεύουν την επιστημονική και επαγγελματική αξιοπρέπειά τους και θα διαφυλάσσουν τον θεσμικό τους ρόλο αποφεύγοντας παράλληλα  ενέργειες, που συμβάλλουν στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωσή τους, προς βλάβη της γενικότερης απονομής  της Δικαιοσύνης.