Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας επικύρωσε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την αποχή των Δικηγόρων της Χώρας από τα καθήκοντα τους την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012.