Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφο ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11-2012) από τις 12-11-2012 ο κλάδος υγείας μας (ΤΥΔΕ) εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος για τα περαιτέρω.
Η προμήθεια των φαρμάκων για τους ασφαλισμένους μας θα γίνεται από τα φαρμακεία της Κέρκυρας που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.  Ήδη έχει εκδοθεί το κατωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Πατήστε εδώ Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ