Συναδέλφισες και συνάδελφοι

    Το τέλος του 2012 βρήκε την πατρίδα μας στην κορύφωση μιάς πρωτοφανούς πολύπλευρης κρίσης. Μιάς κρίσης που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι  συνάμα κοινωνική και βαθύτατα πολιτική. Η πολύπλευρη αυτή κρίση, που πλήττει βαρύτατα μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά και όλους τους οικονομικά μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δεν μπορούσε να αφήσει, φυσικά, αλώβητο τον δικηγορικό κλάδο. Ο κλάδος μας δέχθηκε και δέχεται αδικαιολόγητη επίθεση με προφανή στόχο την ριζική  απορρύθμιση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου  και την αποδόμηση της δικηγορίας.  Η διφυής ιδιότητα του δικηγόρου ως ελεύθερου επαγγελματία αλλά και ως συλλειτουργού  στην διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης  δεν απετέλεσε την θεσμική  βάση  στις επιχειρηθείσες αλλεπάλληλες θεσμικές μεταβολές αλλ΄αντιμετωπίζεται ο δικηγόρος  ως φορέας άσκησης αμιγούς οικονομικής δραστηριότητας.  Ο διακηρυχθείς στόχος του δήθεν ανοίγματος ενός ορθάνοικτου, υπερπληθωρισμένου επαγγέλματος υποκρύπτει τις αληθείς επιδιώξεις των θεσμικών μεταβολών. Που δεν είναι άλλες από την κατάργηση κάθε διάταξης που ρύθμιζε την άσκηση της δικηγορίας στην βάση της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης,  χάριν  της δήθεν απελευθέρωσης του ανταγωνισμού υπέρ του χρήστη των δικηγορικών υπηρεσιών, στην πραγματικότητα όμως χάριν  της εξυπηρέτησης ισχυρών εντολέων, κυρίως των Τραπεζών. Η συνέχιση της πολιτικής αυτής θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την  οικονομική εξαθλίωση της μεγάλης μάζας των αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων και εν τέλει τον βίαιο αποπληθωρισμό του κλάδου.

   Είναι πλέον σαφές σε όλους ότι από το νέο χρόνο που ανατέλλει και μετά την ψήφιση του νέου κώδικα περί δικηγόρων, η δικηγορία δεν θα είναι πλέον όπως την γνωρίσαμε. Οι μηχανισμοί αλληλεγγύης του παρελθόντος καταρρέουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι εφεξής ο σύλλογός μας δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει τις εισφορές προς το ΛΕΔΕ για όλα τα μέλη του όπως έκανε μέχρι τώρα και ο καθένας μας θα πρέπει να προγραμματίσει και αυτή την πληρωμή όπως γίνεται και με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συναδέλφισες και συνάδελφοι.

    Η επισήμανση όλης αυτής της τρέχουσας αρνητικής πραγματικότητας αλλά και των δυσκολιών που μας αναμένουν άμεσα,  δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναιρέσουν την ελπίδα μας ούτε  να περιστείλουν την προσπάθειά μας για ένα καλύτερο αύριο. Η ελπίδα και η δημιουργική διάθεση πρέπει να διακατέχει όλους μας. Μπαίνουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, σε νέα εποχή και είναι ανάγκη να προβληματιστούμε όλοι πάνω σε ποιες αρχές θα δομήσουμε την νέα συλλογικότητά μας , με ποια μέσα και ποιους τρόπους. Προς τούτο, είναι ανάγκη, να ξεκινήσει μεταξύ μας ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος. Και είναι απαραίτητη η δραστήρια  συμμετοχή στην διαμόρφωση αυτής της νέας συλλογικότητας όλων των ενεργών μελών του συλλόγου μας.

    Στην κατεύθυνση αυτή, του διαλόγου και της συμμετοχής, σκεφτήκαμε να εμπλουτίσουμε την ιστοσελίδα μας με νέες εφαρμογές. Έτσι, στο blog  της ιστοσελίδας μας  υπάρχει πλέον σε κάθε μέλος μας η δυνατότητα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για κάθε θέμα που  απασχολεί τον κλάδο μας, την δικαιοσύνη, την κοινωνία. Και η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που δίδεται για διάφορα επίκαιρα θέματα θα βοηθά το ΔΣ να αφουγκράζεται και να λαμβάνει υπόψη του την βούληση των μελών.

   Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Νέο Έτος και τις αλλαγές που επέρχονται με ελπίδα, αισιοδοξία, αλληλεγγύη και συλλογικότητα!

   Με τις σκέψεις αυτές Σας ευχόμαστε,

   Ευτυχισμένο το Νέο Έτος με Υγεία και δημιουργική δύναμη!

                                                               Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ.

                                                                 Γιάννης Γ. Βραδής