Σας ενημερώνουμε ότι στις 7 και 8 Ιουνίου 2013 η Ε.Δ.Ε.Κ.Α., σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, διοργανώνει στην Καλαμάτα (αίθουσα Κουμουνδούρου Μεγάρου Περιφ. Ενότητας – τ. Νομαρχίας Μεσσηνίας) το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με τίτλο: «Ο μισθός στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση: Αναζητήσεις και σύγχρονοι προβληματισμοί».

 Το  πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως ακολούθως:

 Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013  

Πρόεδρος  Γεώργιος Λεβέντης      Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών 

18:30 Χαιρετισμοί

18:50 Κώστας Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών: «Ο κατώτατος μισθός»

19:10 Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Η εξόφληση του μισθού»19:30 Φωτεινή Δερμιτζάκη, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών: «Μισθός και νεότητα»

19:50 Διάλειμμα20:10 Συζήτηση

20:40 Λήξη συζήτησης Σάββατο 8 Ιουνίου 2013   Πρόεδρος  Δημήτρης Ζερδελής     Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ 

10:15  Δημήτριος Λαδάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών.: «Οι θεσμοί αφερεγγυότητας του εργοδότη και η τύχη των μισθών των εργαζομένων»

10:30 Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών: «Η προστασία του μισθού (προνόμια, κατάσχεση κ.λπ.)»Παρέμβαση Ουρανία Ζερβομπεάκου, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Εργατικού Δικαίου

11:00 Διάλειμμα11:20 Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.: «Ο μισθός στην Κοινωνική Ασφάλιση και στο Εργατικό Δίκαιο»

11:40 Γαβριήλ Αμίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών: «Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα»

12:00 Όλγα Αγγελοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν., Μεσολαβήτρια Ο.ΜΕ.Δ.: «Η ασφάλιση ανεργίας και αποκατάσταση απώλειας μισθού»

12:20 Συζήτηση

13:30 Λήξη εργασιών