Σας γνωστοποιούμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) με έγγραφό της μάς ενημέρωσε ότι ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο συνεργαζομένων δικηγόρων που θα αναλαμβάνουν την υπεράσπιση των συμφερόντων της.Κατόπιν τούτου όποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα ενδιαφέρεται να συμπεριληφθεί το όνομά του στον σχετικό κατάλογο που θα αποστείλει ο Σύλλογός μας, θα πρέπει να το δηλώσει στην γραμματεία του Συλλόγου  μέχρι την 31.8.2013 το αργότερο.                                             

  ΕΚ  ΤΟΥ Δ..Σ.