Από την ΔΕΥΑΚ μας έχει ζητηθεί να της προτείνουμε μέλος του Συλλόγου μας που θα επιθυμούσε να διοριστεί ως μέλος του Δ.Σ. αυτής σε αντικατάσταση συναδέλφου μας που παραιτήθηκε. Όποιος συνάδελφος ή συναδέλφισσα ενδιαφέρεται, να το δηλώσει στην γραμματεία το ταχύτερο.                                               

    Εκ του Δ.Σ.