Κατόπιν της από 4-9-2013 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, κατά τη συνεδρίασή του στις 11-9-2013, διαμαρτυρόμενο για τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η δικαιοσύνη και ο δικηγορικός κόσμος  αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων της Κέρκυρας από τα καθήκοντά τους στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρες στις οποίες αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, διεκδικώντας:

1.  Να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα ποσοστιαίου υπολογισμού των κρατήσεων μέσω των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής
2.    Να επανέλθει η υποχρεωτική παράσταση Δικηγόρου στα συμβόλαια που διασφαλίζει τις συναλλαγές και εξασφαλίζει τα έσοδα του δημοσίου και των ταμείων και
3.    Να επανακατοχυρωθεί το δικαίωμα σε ελάχιστη αμοιβή για τους έμμισθους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπεται για τους έμμισθους Δικηγόρους του δημοσίου τομέα 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                      ΒΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ