Αγαπητέ κ. Δήμαρχε.

             Σε σύσκεψη που είχαμε στο γραφείο σας κατά τον παρελθόντα Μάϊο 2013 με την παρουσία της αντιδημάρχου κ. Φ. Τσιμπούλη και της αρμοδίας υπαλλήλου του Δήμου – μηχανικού κ. Σοφίας Koτσιμπού,  με σκοπό την ενημέρωση του Συλλόγου μας για το θέμα της πολεοδόμησης του οικοδομικού τετραγώνου όπου ευρίσκεται το νέο δικαστικό μέγαρο της Κέρκυρας και των προβλημάτων που υπάρχουν από την συνεχιζόμενη καθυστέρηση, ενημερωθήκαμε για την δυνατότητα να διανοιχθεί οδός στον υπό πολεοδόμηση χώρο προς την ε.ο Κέρκυρας – Λευκίμμης (λίγο πιο κάτω από την θέση που ευρίσκεται η «vila rosa»)  η οποία διάνοιξη  θα έδιδε σημαντική ανακούφιση στο πρόβλημα μέχρι να συντελεστεί η προβλεπόμενη πολεοδόμηση.
             Κατά την ίδια σύσκεψη  είχα την ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή  για το πρόβλημα που παρατηρείται στις υπάρχουσες οδούς προσπέλασης προς το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Συγκεκριμένα, είχα επισημάνει, ότι, επειδή οι οδοί αυτοί είναι διπλής κατεύθυνσης, με το  φαινόμενο της στάθμευσης αυτοκινήτων και στις δύο πλευρές των δρόμων, καθίσταται προβληματική έως  αδύνατη η προσπέλαση στο Δικαστικό Μέγαρο σε ογκώδη οχήματα άμεσης επέμβασης (π.χ. πυροσβεστικά οχήματα) σε περίπτωση ανάγκης. Στην δε οδό Κολοκοτρώνη, με την παρατηρούμενη στάθμευση οχημάτων και επί του μοναδικού στενού πεζοδρομίου, καθίσταται προβληματική η προσπέλαση ακόμα και των πεζών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είχα ζητήσει να εξετασθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου η δυνατότητα μονοδρόμησης των οδών που καταλήγουν στο Δικαστικό Μέγαρο, η οποία δεν απαιτεί έξοδα ή άλλες δαπάνες καθώς επίσης η τοποθέτηση ειδικών εμποδίων που να μην επιτρέπουν την στάθμευση επί του πεζοδρομίου.
Επειδή ουδεμία ενημέρωση έχουμε μέχρι τώρα επί των ζητημάτων αυτών ενώ η προπεριγραφείσα κατάσταση οξύνεται, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας πληροφορούσατε  σχετικά.                                                               Με τιμή
                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κέρκυρας
                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ   Γ.   ΒΡΑΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.- Γιάννη Ρίγγα, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
2.- Επιτροπή διαχείρισης δικαστικού Μεγάρου.