Μετά από συνεχείς προσπάθειες της Υπηρεσίας μας και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το πρόβλημα της καταβολής του Δικαστικού Ενσήμου στις Δ.Ο.Υ. επιλύθηκε θεσμικά. 
Έτσι όλοι οι Δικηγόροι της επαρχίας από εδώ και στο εξής θα πηγαίνουν στις Δ.Ο.Υ. για να πληρώσουν το Δικαστικό Ένσημο που αφορά το Τ.Υ.Δ.Ε., ως έσοδο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

Ο Κωδικός Είσπραξης στις Δ.Ο.Υ. είναι ο: 83937.
 Με τον τρόπο αυτό όλοι οι Δικηγόροι της Επαρχίας θ’ αποφεύγουν τις ατελείωτες ουρές στις Τράπεζες.
Ο Προϊστάμενος ΔιεύθυνσηςΑσφάλισης-Παροχών
Κωνσταντίνος Κούρκουλος