Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα το Σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όρισε προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση έως την 16η Μαΐου 2014. Το σχέδιο Κ.Π.Δ. φιλοδοξεί να αναμορφώσει ριζικά την ποινική δίκη με την εισαγωγή νέων θεσμών, όπως η ποινική διαπραγμάτευση και την ουσιώδη μεταβολή μεγάλου αριθμού των ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα (λ.χ. υπαγωγή της πλειονότητας των υποθέσεων σε μονομελή δικαστήρια, περιορισμός της ενδιάμεσης διαδικασίας κ.α.).

 

Ενόψει των πολλαπλών προτεινόμενων αλλαγών του βασικού αυτού νομοθετήματος, η σοβαρή δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου απαιτεί επαρκή χρόνο, προκειμένου να δοθεί στους αρμόδιους φορείς (δικηγορικοί σύλλογοι, νομικές σχολές, δικαστικές ενώσεις, ενώσεις δικαστικών υπαλλήλων, επιστημονικά σωματεία) και σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να μελετήσουν τις ρυθμίσεις του Σχεδίου και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.Συνεπώς, η προθεσμία των δυο εβδομάδων είναι προδήλως προσχηματική.

  Υποδηλώνει την έλλειψη ουσιαστικού σεβασμού  στο δημόσιο διάλογο και αποκλείει από αυτόν όσους θα μπορούσαν να εισφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κώδικα υψηλής ποιότητας. Καλούμε γι ' αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρατείνει το χρόνο της δημόσιας διαβούλευσης τουλάχιστον έως το τέλος Ιουλίου 2014, ώστε να υπάρξει πραγματικός, γόνιμος διάλογος για το εξόχως σημαντικό αυτό νομοθέτημα.

Υπενθυμίζεται  ότι η μακρά διαβούλευση επί των Σχεδίων των Κωδίκων αποτελούσε πάγια παράδοση στη χώρα μας λόγω της σημασίας τους για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης που συνέβαλε στην υψηλή ποιότητά τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει να τηρήσει την παράδοση αυτή χάριν της ποιότητας της νομοθεσίας, που αποτελεί συστατική αρχή του κράτους δικαίου, αλλά και των πολιτών, τους οποίους οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε.