Προς
1. κ. Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
2. κ.κ. Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων

Θέμα : Ειδική Εκλογική Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων κατά τις Εκλογές της 18-25/5/2014
       Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας αποφάσισε τα εξής:

1.  Να ζητήσει την άμεση σύγκλιση της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια του Δικηγορικού Σώματος για το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και να απαιτήσει τον επανακαθορισμό της ούτως ώστε αυτή να είναι ανάλογη της ευθύνης ,της πολυπλοκότητας, του χρόνου υπέρ 18ωρης ημερήσιας εργασίας και τις δύο Κυριακές με μεγάλο αριθμό υποψηφίων, με σταυροδοσία ,χωρίς εφορευτικές επιτροπές στα περισσότερα εκλογικά τμήματα, με τρεις κάλπες κ.λ.π.
2.  Να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας να παραστεί ενώπιον των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικού με στόχο την τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ 18989/10-5-2014 (ΦΕΚ Β’ /1189/10-5-2014)
    Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας
    Βραδής Ιωάννης                             Μεταλληνού Θεοδώρα