Εν όψει της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. του ΛΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 31.5.3013, η οποία θα είναι καθοριστική για την πορεία του, καλούνται τα μέλη του Δ.Σ.Κ. που είναι και μέλη του ΛΕΔΕ σε Γ.Σ. την 23.5.2014 και ώρα 12.00, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του ΛΕΔΕ  και να διαμορφωθεί η θέση που θα πάρει ο Σύλλογός μας στην Γ.Σ. του ΛΕΔΕ.
     Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Γ.Σ. θα γίνει την Τετάρτη  28.5.2014 και ώρα 12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Γίνεται γνωστό ότι στην γραμματεία του Συλλόγου μας υπάρχει ο φάκελλος με πληροφοριακά έγγραφα που μας εστάλη από το ΛΕΔΕ, ο οποίος είναι στην διάθεση κάθε μέλους που θέλει να λάβει αντίγραφα. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. του ΛΕΔΕ και τα σημαντικότερα έγγραφα του φακέλλου αυτού έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας  στα θέματα του ΛΕΔΕ.
 
                                                           Ο Προεδρος του ΔΣΚ
 
                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ