Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην ενότητα της ιστοσελίδας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ >> εγκύκλιοι και διάφορα έγγραφα