Όπως γνωρίζετε  ο  σύλλογος  μας  από  το  έτος  2000  καλύπτει  με  έξοδα  του  την  ετήσια  συνδρομή,  όλων  των  μελών  του,  προς  τη  ΝΟΜΟΣ
  Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρήθηκε  υπερβολική  χρήση  ορισμένων  κωδικών  μελών  μας   (  πλέον  των  100  ωρών  ετησίως) ,  πιθανόν  λόγω  διαρροής   των  κωδικών σε  τρίτους τους ,  με  αποτέλεσμα  την έγγραφη  διαμαρτυρία  των  νομίμων  εκπροσώπων  της  ΝΟΜΟΣ  και  την  υπερχρέωση  του  συλλόγου  μας .
Ύστερα  από  διαπραγματεύσεις   καθορίστηκε  ότι  :
Α)  Κάθε  μέλος  μας  δικαιούται  ατομικό  κωδικό  πρόσβασης  στην   ΝΟΜΟΣ
Β)     Ο  σύλλογος  μας  καλύπτει   κάθε  μέλος   του  ανά  κωδικό ,  για   50  ώρες χρήσεως   ετησίως.
Γ)  Σε  περίπτωση    περαιτέρω  χρήσης  των  50 ωρών,  το  κάθε  μέλος  έχει  τη  δυνατότητα  αγοράς  σε  ατομική  βάση  πακέτου  επιπλέον  15  ωρών  προς  35  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  με  έκδοση  και  αποστολή  ατομικού  τιμολογίου  της  ΝΟΜΟΣ  προς  χρήση  στη  Δ.Ο.Υ.