- Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (5/7/2014)

- Καταβολή οφειλών με διευκολύνσεις

Οι παραπάνω ανακοινώσεις καθώς και ότι είναι σχετικό με Λ.Ε.Δ.Ε. θα το βρείτε στην ξεχωρίστη ενότητα της ιστοσελίδας μας στην περιοχή μελών.