Την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 έλαβε χώρα προγραμματισμένη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Κ. με την νέα διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Πρόεδρο Πρωτοδικών κα Αντωνία Βαρελά. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων εφ’ όλης της ύλης για

την εν γένει λειτουργία του Πρωτοδικείου, στην αφετηρία της νέας δικαστικής περιόδου.
Από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου ανεπτύχθη εκτενώς ο προβληματισμός της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων για τον τρόπο διεξαγωγής των δικών όλων των διαδικασιών με έμφαση στο ζήτημα της διανομής των υποθέσεων στους πρωτοδίκες κατά τις δικασίμους της τακτικής διαδικασίας, των ειδικών διαδικασιών και της εκουσίας δικαιοδοσίας. Προτάθηκε από το Δ.Σ. στην διευθύνουσα η επαναφορά του συστήματος της πρότερης διανομής στους δικαστές των υποθέσεων (από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα) προκειμένου να αποφεύγεται η πολύωρη αναμονή όλων των παραγόντων της δίκης και η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης. 

 

Και τούτο με ορθολογικό τρόπο (διανομή ανά δικαστή ίσου αριθμού πρωτοείσακτων και εξ αναβολής υποθέσεων) ώστε να αποφεύγεται η ασύμμετρη επιβάρυνση των πρωτοδικών.
 Από πλευράς της η κα Βαρελά ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι αναγκαστικά προκρίνει το ισχύον σύστημα διανομής (προεκφώνηση την 9η πρωινή και ύστερη διανομή) ως λειτουργικότερο εξαιτίας της έλλειψης γραμματέων. Συγκεκριμένα, η κα Βαρελά έθεσε το ζήτημα της έλλειψης γραμματέων και έκανε λόγο για δυνατότητα απασχόλησης δύο μόνον εξ αυτών στην έδρα προκειμένου να λειτουργούν ομαλά όλες οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου. Αποδέχθηκε όμως την πρόταση  να προηγείται η συζήτηση όλων των δικών που διεξάγονται εξ εγγράφων. Προς τούτο θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά κατά την προεκφώνηση.
Περαιτέρω, η διευθύνουσα  ενημερώθηκε  για το περίεργο φαινόμενο να προσδιορίζονται, στις ειδικές διαδικασίες, υποθέσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος ολίγων μηνών και σε περίπτωση αναβολής (κι ανεξαρτήτως του λόγου) να προσδιορίζονται στις αρχές του 2017. Η διευθύνουσα δεσμεύτηκε να εξετάσει το ζήτημα.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε στην κα Βαρελά ο προβληματισμός του Δ.Σ. για διάφορα επιστημονικά/ δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή πρόσφατων διατάξεων νόμων (π.χ. των σχετικών με την κήρυξη απαραδέκτου λόγω μη προσκόμισης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.), της εκδίκασης υποθέσεων του Κτηματολογικού Δικαστή που αποτελούν ήδη χρόνιο και οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα κ.λ.π., την μη εφαρμογή στην πράξη της διάταξης του άρθρ. 227 Κ.Πολ.Δ. για τη συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων.


Τα μέλη του Δ.Σ. προβληματίστηκαν από τη δήλωση της Προέδρου Πρωτοδικών περί επανειλημμένων παραστάσεων συναδέλφων στα γραφεία των δικαστών προς υποβολή επιστημονικών ερωτημάτων που άπτονται συγκεκριμένων δικών, εκκρεμών ή μη. Το φαινόμενο αυτό δεν τιμά τα μέλη του Συλλόγου μας αφενός  διότι κείται πέραν των ορίων της δεοντολογίας σε περιπτώσεις εκκρεμών δικών αφ’ ετέρου  διότι δεν περιποιεί τιμή στους ερωτώντες – οδηγεί σε de facto υποβιβασμό της επιστημονικής αρτιότητάς τους, δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα και αυτονόητα μειώνει το κύρος ενός δικηγόρου.
Ζητήθηκε από την κα Βαρελά να παραμένουν τα παραληπτέα από τους πληρεξουσίους δικηγόρους αντίγραφα των κατατιθέμενων δικογράφων στις οικείες γραμματείες και όχι στον προθάλαμο του Πρωτοδικείου ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διαρροής ή απώλειας τους.  Ενημερώθηκε, ακόμη, από το Δ.Σ. (και υπό την ιδιότητά της ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης) για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του Δικαστικού Μεγάρου.
Η συζήτηση  έκλεισε με την δήλωση του ΔΣ  ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα προβαίνει σε καλόπιστες παρεμβάσεις προτείνοντας λύσεις για την ορθολογικοποίηση του συστήματος αλλά και ότι θα αντιδράσει δυναμικά σε περίπτωση που επαναληφθούν παθογενείς καταστάσεις.
Κατά τις πρώτες δικασίμους του Πρωτοδικείου της νέας περιόδου (Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου) παρατηρήθηκαν τα εξής :
Λόγω του φαινομένου της, κατά συντριπτική πλειοψηφία, αναβολής  των δικών, έμειναν ελάχιστες υποθέσεις προς συζήτηση (ουσιαστικά αντιστοιχούσαν σε έκαστο Πρωτοδίκη μία υπόθεση της τακτικής διαδικασίας και τρεις της εκουσίας δικαιοδοσίας) με αποτέλεσμα στην πρώτη εφαρμογή να μην προκύψουν ζητήματα διακοπής συνεδριάσεων. Το ζήτημα των αναβολών και των ματαιώσεων έχει επανειλημμένως απασχολήσει το διοικητικό συμβούλιο, αφού αδιαμφισβήτητα επιβραδύνει την απονομή της δικαιοσύνης ενώ ,ταυτόχρονα, οδηγεί αναπότρεπτα στη μείωση της δικηγορικής ύλης δια της μεταθέσεως στο άδηλο μέλλον των υποθέσεων. Το θέμα χρήζει  ιδιαίτερης προσοχής  από κάθε μάχιμο συνάδελφο. Υλοποιήθηκε η άμεση διεξαγωγή των εξ εγγράφων δικών (με την εναλλαγή στην έδρα των πρωτοδικών) ενώ οι  υπόλοιπες υποθέσεις άρχισαν να εκδικάζονται, και πάλι,  περί τη 12η μεσημβρινή.


Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επί καθημερινής βάσεως τα τεκταινόμενα στον κατ΄εξοχήν χώρο δράσης μας, τα Δικαστήρια και βρίσκεται σε ετοιμότητα για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Η συμβολή όλων των συναδέλφων στο σχετικό προβληματισμό και η πρόταση λύσεων είναι αυτονόητα καλοδεχούμενη.
                               ΕΚ  ΤΟΥ Δ.Σ.