Δεδομένου του μεγάλου αριθμού νομικών υποθέσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η Π.Ι.Ν. ενδιαφέρεται να καταρτίσει ΝΕΟ κατάλογο συνεργαζόμενων δικηγόρων που να αναλαμβάνουν την προάσπιση των συμφερόντων της. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε κατάσταση με τα ονόματα των δικηγόρων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον ως άνω κατάλογο.
Κατόπιν τούτου είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας μέχρι Τρίτη 14/10 ώρα 13.00